Dřevěné palubky

Palubka je úzké a dlouhé prkno, opatřené perem a drážkou sloužící k podélnému spojování palubek do plochy. Jedná se o oblíbený materiál, který využijete na obklad exteriéru i interiéru kde ho můžete použít i jako podlahu. Je odolný a vydrží dlouho. Palubky se vyrábí se z různého typu dřeva, s různým profilem.

Profily

Palubky jsou frézovány do různých profilů, tlouštěk a délek. Na lícové (vnější, pohledové) straně jsou různě tvarované, na rubové straně mohou být opatřeny malými drážkami, aby se nekroutily. Používají se v interiérech i exteriérech. Lze jimi obložit jak stropy a stěny v interiéru, tak vytvářet různé podhledy a další prvky. V exteriéru se užívají na podbitích staveb (např. přesahy střech), na fasádách, plotech a také ve štítech domů..

Palubky se dělí na obkladové a podlahové:

 • Obkladové palubky mají na lícové straně sražené hrany, takže po sestavení vznikne mezi nimi mělká trojúhelníková drážka, mohou mít nesouměrné pero, takže na lícové straně vznikne širší, lichoběžníková drážka, nebo mohou být hrany zaoblené určitým poloměrem
 • Podlahové palubky nemají sražené hrany, aby po položení vytvořily hladkou rovinnou plochu

Obkladové palubky se dělí dle profilu na:

 • "KLASIK" který vytváří mezi palubkami malou "V" drážku
 • "SOFTLINE" má delší péro než drážku, palubky nedoléhají tak blízko k sobě a vytváří mezi nimi pruh
 • "CS PROFIL"je oboustranný profil kde je z jedné strany profil "KLASIK" a z druhé "PODLAHA"

Technická specifikace

Palubky se dodávají nejčastěji v délkách 2, 3, 4 nebo 5 m. 

  • Obkladové palubky jsou vysušeny na 12 ± 2 % dle normy ČSN.
  • Dle normy ČSN se třídí do tří stupňů kvality, a to A, B a C. Tyto kvality je možné kombinovat (např. AB, BC).
  • Tloušťka vnitřních obkladových palubek se nejčastěji pohybuje v rozmezí 12-20 mm a šířka od 96 do 121 mm.
  • Podlahové palubky mají tloušťku 20 až 40 mm, jsou širší a nemají sražené hrany.

Upevnění

Palubky se kotví většinou k dřevěným podkladovým latím, a to buď kolářským hřebíkem (vágnerkou, hřebík bez hlavičky) buď přímo skrz palubku (viditelně) anebo přes pero šikmo do podkladu (neviditelné). Ke kotvení lze využít i vrutů se zapuštěnou hlavou či sponek profilu U. Hojně se využívá i speciálních sponek, které nenaruší strukturu palubky a nejsou vidět. Tyto sponky se nasazují na spodní hranu drážky a poté se do podkladu kotví vrutem či hřebíkem. Aby se palubky nesesychaly a nekroutily, měly by se pokládat při tzv. rovnovážné vlhkosti, kdy je vlhkost palubek a prostředí stejná.

Povrchová úprava

Palubky je nutné ošetřovat nátěrem, což je ochrana před povětrnostními vlivy. Doporučujeme olejové lazury OSMO. Před nátěrem palubek určených do interiéru je vhodné nechat je asi týden ležet v místnosti, aby se aklimatizovaly na okolní vlhkost a teplotu. Poté se nanáší první nátěr ještě před položením palubek (na zemi). Po zaschnutí nátěru je vhodné povrch jemně přebrousit brusným papírem (zrnitost asi 150). Další vrstvy se nanášejí až po montáži (touto vrstvou se sjednotí řezy a odštípnuté kousky). Palubky je vhodné, hlavně v dřevostavbách, napustit přípravkem proti plísním a škůdcům.