Dřevěné terasy návod na montáž terasy

1) Příprava povrchu před pokládkou

Pokládka na betonové desky (dlažbu)

  • Stabilní základ pro terasu můžete vytvořit betonovými deskami už od rozměru 30 x 30 x 4 cm.
  • Mírný spád 1-2% zajistí dostatečný odtok vody.
  • Vzdálenost betonových desek by měla být v šířce max. 50 cm vzdálenost řad max. 70 cm (počítáno vždy od středu desky – na střed střed desky).

Pokládka na šterkové lože

   • Při pokládce na štěrkové lože tvoří ideální podklad zhutněná frakce 16/32 v tloušťce vrstvy 10-20 cm překrytá nasypanou vrstvou frakce 4/8 o tloušťce přibližně 5-10 cm.
   • Doporučujeme štěrk ohraničit zahradním obrubníkem, aby byla zajištěna soudržnost základu pro terasu.

Pokládka na rektifikační terče

   • Tyto terče terče umístíme maximálně 50 cm od sebe v šířce terasy a 70 cm po délce terasy.
   • Důležité je především dodržení maximální rozteče podkladních hranolů, které budete pokládat v dalším kroku.

2) Před pokládkou

    • zkontrolujte, zda se chystáte instalovat prkna správnou pohledovou stranou nahoru
    • po rozbalení dodaného materiálu začněte instalovat prkna co nejdříve a neskladujte je nespáskované, může dojít k jejich deformaci
    • každé dřevo negativně reaguje na přítomnost kovů (např. kovové piliny), nebo látek na bázi cementu, nebo sádry (např. prach na botách zedníků), které bývají na stavbách přítomné, proto doporučujeme terasu instalovat jako jednu z posledních fází stavby
    • délka vrutu by měla být 2,5-násobek tloušťky kotveného materiálu
    • tloušťka vrutu se odvíjí od vlastností kotveného materiálu, pro tvrdé dřeviny doporučujeme tl. 5 - 5,5 mm, pro měkké dřeviny 4,5 - 5 mm
    • ocel zvolte podle požadované odolnosti
    • pokud si nejste jisti správný vrut Vám doporučíme na prodejně

3) Založení terasy

   • Při rozmístění podkladních hranolů je potřeba dodržovat maximální rozteč 50 cm

   • Žádné dřevěné prkno není 100% rovné a je potřeba jej vždy dorovnat.

    • V případě terasy navazující na stěnu domu, začněte s pokládkou u stěny domu.
    • Prkna vždy předvrtáváme k tomu určeným vrtákem!
    • Čela terasových prken ošetříme voskem na řezné hrany pro minimalizování vzniku výsušných trhlin.
    • Další řadu před ukotvením srovnáme dle předcházejícího prkna např. pomocí stahováku.(svěrky)

      • Mezi jednotlivá prkna dočasně vkládáme dilatační klínky o správné tloušťce, které vymezují dilatační spáru.
      • Dilataci mezi prkny určujeme podle typu dřeva. Pro exotické doporučujeme 8 mm, pro jehličnaté 6 mm.

      • První a poslední vrut od kraje prkna nesmí přesahovat 5 cm,aby nedocházelo k deformaci čela prkna.

      • Vruty na šířce prkna umisťujeme co nejvíce ke kraji cca 1,5cm aby se zamezilo tvorbě tzv „ korýtek ”. Při umístění vrutu příliš ke kraji by se kraj prkna mohl odštípnout.

        • Takto pokračujeme s pokládkou prken. Doporučujeme každou cca 6-8 položenou řadu překontrolovat pomocí provázku kvůli rovnosti prken.
        • Vruty zapouštíme na úroveň prkna tak, aby hlavičky nevystupovaly nad plochu.
        • Hotovou terasu v případě potřeby ohraničíme terasovým prknem umístěným na boky.
        • Tímto se skryje podkladní konstrukce.
        • Tyto ukončovací prkna ukotvená po vnějších okrajích terasy mohou být připevněna zároveň, nebo pod úroveň terasových prken.

 

Doplňky můžete objednat níže:

 

Název Síla [mm] Rozměr [mm] Cena bez DPH Skladem
Podkladní pryž 3x90x90mm, bal. 120ks 3 90 x 90

675,00 Kč

na dotaz
Podkladní pryž 3x100x100mm, bal. 100ks 3 100 x 100

690,00 Kč

6 ks
Podkladní pryž 4x100x100mm, bal. 100ks 4 100 x 100

713,00 Kč

na dotaz
Stop vrták pro terasy průměr 4,7mm 5 5 x 25

452,00 Kč

9 ks

externí sklad: 23 ks

Podkladní pryž 5x100x100mm, bal. 100ks 5 100 x 100

735,00 Kč

7 ks
Terasová hvězda 70x5 6 5 x 70

12,00 Kč

420 ks
Terasová distanční lišta 7x30x700 plast 7 30 x 700

33,00 Kč

225 ks
Podkladní pryž 8x90x90mm, bal. 24ks 8 90 x 90

165,00 Kč

10 ks
Podkladní pryž 10x90x90mm, bal. 100ks 10 90 x 90

1 095,00 Kč

na dotaz
Podkladní pryž 10x100x100mm, bal. 100ks 10 100 x 100

1 110,00 Kč

poslední 1 ks
Distanční spárová podložka 6/8mm 40 25 x 35

32,00 Kč

59 ks
Svěrka Würth pro montáž teras 600 50 x 40

1 499,00 Kč

4 ks