Kotvení na clip

Tento systém terasového dřeva s clipem umožňuje připevnění se shora neviditelným uchycením.

Při instalaci terasových prken pomocí klipů je první prkno stále potřeba připevnit vrutem na jedné straně. Otvor pro vhodný vrut pro Thermo dřevo je třeba předvrtat. Ponechte 20 mm mezeru mezi terasou a sousedící stěnou domu. Dále se umístí terasový klip do drážky na spodní straně prkna a připevní se k podkladovému hranolu vrutem. Takto se pokračuje až do konce terasy. Stejně jako první i poslední prkno musí být připevněno vrutem skrz prkno z vnější strany. Pro položení 1 m2 terasy potřebujete 22 kusů clipů.