Sušené truhlářské řezivo

Řezivo je materiál, který vzniká rozřezáním jehličnatých nebo listnatých výřezů. Dřevo a řezivo se používají již stovky let a jsou neocenitelným pomocníkem při stavbě domů, teras či pergol. Používá se například i pro výrobu hudebních nástrojů. Vždy záleží na typu dřeva a jeho vlastnostech. 

V našem sortimentu najdete truhlářské řezivo v nejvyšší kvalitě s nízkou potřebou opracování. Skladem máme řezivo v dřevinách smrk, borovice, modřín evropský, modřín sibiřský, dub, buk, meranti.

Proč a jak se truhlářské řezivo vysouší?

Pokácené dřevo má vysoký obsah vody - označováno také jako vlhkost řeziva. Vlhkost ovlivňuje charakterové vlastnosti dřeva, a proto je žádoucí dřevo před použitím vždy vysušit. Vysoká vlhkost způsobuje bobtnání řeziva, ztrátu pevnosti a zvyšuje riziko hniloby. Přílišné vysoušení (ztráta vlhkosti) může naopak způsobit odlupování a praskání dřeva. Dřevo je nutné vysušit na takovou vlhkost, při které se dobře opracovává. Míra vlhkosti se určuje také podle účelu použití (exteriérové, interiérové, vlhké podnebí, suché podnebí, apod.).

Řezivo v našem sortimentu je vysušené na vlhkost 11—14 %. Tento typ řeziva je vhodný na výrobu dřevěných podlah, oken a dveří. Používá se na výrobu člunů nebo stavebně-truhlářských výrobků.

Způsoby sušení řeziva

Dřevo se suší dvěma způsoby. Jedním z nich je přirozené sušení dřeva, kdy se uloží do skladů pro přirozené vysoušení dřeva. Umělé sušení dřeva se provádí za pomocí externích zdrojů. Obě metody musí splňovat přísné podmínky jako je teplota, vlhkost vzduchu či rychlost proudění vzduchu.

Druhy truhlářského řeziva

Řezivo lze rozdělit podle typu dřeviny, způsobu opracování nebo podle tvaru a průřezu. 

Řezivo podle druhu dřeviny

Dřevo se základně rozděluje na jehličnaté a listnaté dřeviny. Z listnatých dřevin se získává tvrdé dřevo, které je vhodné pro stavební práce. Měkké dřevo z jehličnatých stromů se snadněji opracovává a vyžaduje impregnaci proti zamezí hniloby. 

Řezivo podle tvaru a rozměru průřezu

Způsob opracování zahrnuje odlišnosti ve tvaru a rozměru průřezu. Mezi základní patří:

  • deskové,

  • hraněné,

  • polohraněné.

Můžete se také setkat s řezivem typu latě, prkna, fošny, hranoly (trámy) nebo KVH hranoly

Řezivo podle způsobu opracování

Podle způsobu opracování se dále dělí řezivo na omítané, neomítané, kapované či nekapované.

Kde truhlářské řezivo využít

Řezivo se využívá převážně na stavební práce, ať už pro dřevostavby rodinných domů či stavby pergol, teras nebo dřevěných kumbálů.

Truhlářské řezivo cena

Cena za truhlářské řezivo se liší dle rozměrů a typu dřeva. Veškeré informace najdete v tabulce s nabídkou zboží nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

Truhlářské řezivo má velmi široké použití. Naším cílem je dodávat ho jen v nejvyšší kvalitě, aby zákazník měl s tímto řezivem co nejmenší práci na vyspravování.

Veškeré řezivo je vysušené na vlhkost: 11-14 %.

 

Skladem máme řezivo v těchto dřevinách: Smrk, Borovice, Modřín evr., Modřín sibiřský, Dub, Buk, Meranti.

Název výška délka kvalita cena za kč/m3 dostupnost
 Smrk 28  4000  1. tř. výběr 12500 skladem
 Smrk  30  4000  1. tř.  9800 skladem
 Smrk 50  4000  0-I tř. výběr 12500 skladem
 Smrk 50  4000  1. tř.  10500 skladem
 Smrk
63  4000  1. tř. 
11500 skladem
 Borovice 30  4000  1. tř. 10500 skladem
 Borovice 50  4000  1. tř. 
10500 skladem
 Borovice
50  4000  0-I tř. výběr
12500 skladem
 Modřín evropský
30  4000  1. tř. 
13500 skladem
 Modřín evropský
50  4000  1. tř. 
15000 skladem
 Modřín sibiřksý
25  4000  1. tř. 
26000 skladem
 Modřín sibiřksý
32  6000  1. tř.
26000 skaldem
 Modřín sibiřksý
50  6000  1. tř. 
26000 skladem
 Modřín sibiřksý 63  4000  1. tř. 
26000 skladem
 Dub
30  4000  1. tř. 
23000 skladem
 Dub
50  4000  1. tř. 
27000 skladem
 Dub
60  3000  1. tř.
30800 skladem
 Buk 30  4000  1. tř. 
10800 skladem
 Buk 50  4000  1. tř. 
13000 skaldem
 Meranti
27  2700-4500  1. tř. 
24000 skladem
 Meranti 33  2700-4501  1. tř. 
24000 skladem
 Meranti 40  2700-4502  1. tř. 
24000 skladem
 Meranti 52  2700-4503  1. tř. 
24000 skladem

Ceny jsou uvedeny  bez DPH 21%